Zapisnik sa sjednice

ZAVIČAJNO DRUŠTVO ARŽANO-SPLIT
SPLIT, PUT PLOKITA 25

Z  A  P  I  S  N  I  K


Sa Izborne Skupštine Zavičajnog društva Aržano održane 18.listopada 2018. godine s početkom u 19,30 sati u prostorijama Društva Imotska krajina, Put plokita 25, Splita.
Predsjednik društva Miroslav Žaja, otvara sjednicu uz svečani protokol intoniranjem hrvatske himne „Lijepa naša“ i minutom šutnje, počasti aržanskim i svim drugim hrvatskim braniteljima poginulim u domovinskom ratu. Skupštini od 29 članova, prisutno je 19 članova društva.

Predlaže dnevni red Skupštine.

DNEVNI RED

1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće o radu
3. Glasovanje po izvješću
4. Izbori
-  predsjednika društva
-  tajnika društva
-  izvršnog odbora
-  nadzornog odbora
-  časnog suda
-  osobe ovlaštene za zastupanje
-  likvidatora
5. Rezultati izbora
6. Završna riječ predsjednika društva
7. Razno

Dnevni red se jednoglasno prihvaća.

Ad 1) Predsjedavajući otvara raspravu i predlaže izbor radnog predsjedništava, zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika u sastavu:
-predsjedavajući radnog predsjedništva: Miroslav Žaja
-članovi radnog predsjedništva; Marija Dujmić i Ivan Lozić
-zapisničar; Vinko Lončar
-ovjerovitelji zapisnika; Ante Lučić i Josip Ljubičić.

Predloženi članovi jednoglasno prihvaćeni.

Ad2) Izvješće o radu društva u proteklom razdoblju: Miroslav Žaja iznosi da je društvo u proteklom razdoblju sudjelovalo u završetku izgradnje mrtvačnice, dalo je učešće u organizaciji i realizaciji šahovskog turnira „Petar Žaja“, obilježavanje spomena na naše poginule branitelje, društvo nam stagnira, potrebno je osvježenje novim članovima, to je naša zajednička zadaća, surađivali smo sa Zavičajnim društvom Zavelim i dr.

Ad3) Jednoglasno „ZA“ prihvaćeno je izvješće Miroslava Žaje.


Ad4) Izbor predsjednika Društva, tajnika i drugih radnih tijela:

4.1. Za predsjednika društva: Tomislav Budić,
4.2. Za tajnika društva: Ivan Žaja,


4.3. Za izvršni odbor:
-Mate Knezović,
-Andrija Radoš,
-Ivan Lozić,
-Tomo Budić.

4.4. Za nadzorni odbor:
-Robert Žaja,
-Vinko Lončar,
-Miroslav Žaja.

4.5. Za časni sud:
-Ante Lučić,
-Ante Brekalo,
-Josip Ljubičić.

4.6. Predsjednik društva Tomislav Budić, predložen je i jednoglasno izabran za osobu ovlaštenu za zastupanje društva.

4.7. Marija Dujmić, predložena i jednoglasno izabrana za lividatora društva.

Ad5) Izbor predsjednika, tajnika, i drugih izbornih tijela, jednoglasno prihvaćeni.

Ad6) Završna riječ predsjednika društva: novi predsjednik društva Tomislav Budić zahvalio svim članovima na povjerenju, očekuje veliku pomoć i podršku svih članova, posebno se osvrnio na jačanje društva, povećanjem broja članova.

Zapisnik Vodio:

Vinko Lončar

_____________


Ovjerovitelji zapisnika:

Ante Lučić

_____________

Josip Ljubičić
 

Posljednje vijesti

Nove stranice ZD Aržana

Prestavljamo Vam nove, sadržajnije web stranice Zavičajnog društva Aržana.

Cilj ovih web stranica je predstavljanje ...


Apartmani S-A
Facebook profil zavičajnog društva Aržano