2. Sjednica

ZAVIČAJNO DRUŠTVO ARŽANO –SPLIT
Adresa:21000 Split, Put Plokita 25

Z A P I S N I K


Sa Izborne skupštine Zavičajnog društva Aržano održane 25.siječnja 2007. godine s početkom u 19.00 sati u prostorijama Društva Imoćana , Put Plokita 25,  Split.

NAZOČNI : Miroslav Žaja, Vinko Lončar, Mirko Ljubičić, Marija Dujmić, Frano Lučić, Don Ante Čipčić, Ivan Lozić, Nikola Knezović, Lidija Matković, Luka Žaja, Stjepan Žaja, Ante Perković, Ante Toni Ledić, Darko Knezović, Željko Radoš, Petar Čondić, Mijo Ljubičić, Mladen Ljubičić, Stipan Ljubičić, Jozo Ljubičić, Filip Ledić, Ivica Ljubičić, Ivan Žaja, Damir Matković, Ivan Ljubičić, Vlade Lozić, Slavko Ljubičić.

Marija Dujmić je  pozdravila sve nazočne prijatelje Zavičajnog društva Aržano te naglasila kako smo svi ovdje da ne zaboravimo Aržano  i  kako Klub djeluje već 4 godine.

Frano Lučić otvara Izbornu skupštinu Zavičajnog društva Aržano  te minutom šutnje poziva na odavanje počasti svim poginulim braniteljima u Domovinskom ratu.

Predlaže Dnevni red Skupštine kakav su dobili.DNEVNI RED:


1.    Izbor Radnog Predsjedništva , zapisničara i verifikacijske komisije
2.    Izviješće o radu
3.    Glasovanje po izviješću
4.    Izbori :
-    biranje predsjednika društva
-    tajnika društva
-    Predsjedništva društva (IO)
-    Nadzornog odbora
-    Časnog suda

5.    Rezultati izbora
6.    Završna riječ Predsjednika društva


Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Frano Lučić prije prelaska na točke dnevnog reda poziva don Antu Čipčića da pozdravi sve okupljene.
-1-
Don Ante Čipčić je rekao kako je lijepo naći se zajedno i radovati se zajedništvu.Poziva na što češće  zajedničko sastajanje , zbližavanje jednih s drugima te organiziranje izleta i što češćih dolazaka  u Aržano.Na kraju je dao Božji blagoslov svima.

Ante Perković , vijećnik Aržana u općini Cista Provo , pozdravio je sve nazočne i zaželio  što veći povratak Aržančana u Aržano.
Ad 1)

      Predloženo je Radno predsjedništvo u sastavu: Vinko Lončar, Frano Lučić i Marija Dujmić.
      Radno predsjedništvo je jednoglasno prihvaćeno.
      Za zapisničara je predložena Lidija Matković.
      Jednoglasno prihvaćeno.

Ad 2)
    Vinko Lončar se zahvalio svima na odazivu i naglasio kako Društvo ima dobru vezu s Aržanom i kako je cilj što bolji kontakt s Aržanom i poboljšanje života u svim vidovima življenja. Društvo prijatelja Aržana održalo se već 4 godine  i nije prestajalo s radom te ima želju da se to još bolje održava. Bilo je puno obećanja ideja a na nekim se samo i ostalo. Istaknuo je nekoliko aktivnosti koje su realizirane u prošlom razdoblju:

-    2003.god. osnovani, donijeli Statut i formalno se organizirali kao Društvo s ciljem ;neposredna veza s mjestom (dosta vremena se potrošilo na sređivanje papirologije)
-    Održan je Pčelarski seminar u Aržanu
-    Šahovski turnir u čast pok.Petra Žaje
-    Malonogometni turnir „Josip Jović „; jedne godine aktivno sudjelovali
-    Uspostavljena dobra veza sa MO , župnikom , općinom i ravnateljem škole
-    Pomoć u uređenju groblja (dodijeljena nagrada zvonaru kao zahvalnost)

Ovom prigodom zahvaljuje župniku don Anti Čipčiću koji je nastojao svaku našu ideju oživotvoriti.Želja ovoga društva je da šahovski turnir postane tradicija .
Dobit ovog društva je što u imeniku ima barem 100 imena ljudi koji su za akciju i pomoć spremni.
Društvo je formirano sa statusom članstva te se plaća članarina.
Aržančana ima u svim sferama društvenog života te svatko može pomoći i dati značaj ako hoće kroz ovo društvo.

Ad 3)
    Izviješće o radu je jednoglasno prihvaćeno.


-2-
Ad 4)

         U ime Radnog predsjedništva Frano Lučić predlaže za tijela Društva kako slijedi  :

-    za predsjednika   - Miroslav Žaja
-    za tajnika    -Mirko Ljubičić
-    Predsjedništvo (IO) ; Marija Dujmić, Lidija Matković, Frane Lučić, Ante Toni Ledić, Željko Radoš, Vinko Lončar, Mladen Ljubičić i Ivan Ljubičić
-    Nadzorni odbor ;  Miljenko Šošić, Stjepan Žaja , Marko Lučić
-    Časni sud:  don Ante Čipčić, Rober Žaja i Dragić Žaja

Nikola Knezović predlaže Roberta Žaju i Ivana Lozića u Predsjedništvo (IO) Društva.
Nakon kraće rasprave zaključeno je da su  oni radi prezauzetosti i obveza odustali od kandidatura.

Ad 5)

   Održano je javno glasovanje po predloženim kandidatima kako slijedi:

-    za predsjednika ; Miroslav Žaja

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

-    za tajnika ; Mirko Ljubičić

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

-    Predsjedništvo (IO) ; Marija Dujmić, Lidija Matković, Frane Lučić, Ante Toni Ledić, Željko Radoš, Vinko Lončar, Mladen Ljubičić i Ivan Ljubičić.

Prijedlog za Predsjedništvo (IO ) je jednoglasno prihvaćen.

-    Nadzorni odbor; Miljenko Šošić, Stjepan Žaja i Marko Lučić.

Prijedlog za Nadzorni odbor je jednoglasno prihvaćen.

-    Časni sud; don Ante Čipčić, Robert Žaja i Dragić Žaja.

Prijedlog za Časni sud je jednoglasno prihvaćen.


Ad 6)

    Miroslav  Žaja , novi predsjednik društva zahvalio se svima skupa, posebno onima koji su došli iz Aržana na ovu Izbornu skupštinu. Naglasio je kako veći broj članova nije


-3-


došao jer su se ispričali radi obveza.Želja mu je raditi u društvu jer ga drži duh i ljubav prema Aržanu a i da se okupljamo što češće i u što većem broju.
Statut društva će dobiti svi na kućne adrese, a i plan sastanaka pomicat ćemo prema potrebama.Cilj nam je raditi i doprinositi boljitku Aržana i što više raditi na razvoju gospodarstva u mjestu, te na kulturnom planu.
Još jednom se zahvalio i pozvao svih na što češća druženja.


Don Ante Čipčić je pozvao svih da dođu 30.ožujka u Aržano na misu za pok.Jovića.

Marija Dujmić je izrazila želju da se odredi jedan dan u godini za masovnije okupljanje svih u Aržanu,  po mogućnosti u ljetne dane.

Nikola Knezović je rekao kako podržava svih koji drže do Aržana i vole ga.U nastavku je upoznao nazočne s problemima oko održavanja malonogometnog turnira  i kako je predložio MUP –u (ministru Kirinu) da unese u svoj program financiranje tog turnira kako bi  ostao u tradiciji , a ne posao određenih pojedinaca  i sponzora .

Marija Dujmić je zahvalila još jednom svima, čestitala izabranima i zaželjela još bolju suradnju u budućnosti.


Izborna skupština završila je u 20.05 sati.
Zapisnik vodila
Lidija MatkovićPREDSJEDNIK ZAVIČAJNOG DRUŠTVA ARŽANO
Miroslav  Žaja 

Split,25.siječnja 2007.
 

Posljednje vijesti

Nove stranice ZD Aržana

Prestavljamo Vam nove, sadržajnije web stranice Zavičajnog društva Aržana.

Cilj ovih web stranica je predstavljanje ...


Apartmani S-A
Facebook profil zavičajnog društva Aržano